Bjellekua

Peder Halsetmo og dattersønnen Gunnar Gundersen godsnakker med leder for buskapen.