Høykjøring med vinsj

"Høykjøring med vinsj og "oljemotor". Høyløene lå nedi bakkene. Høyet ble kjørt inn med sleperive om sommeren og opp på vinterføre. Jens FLøttum og Arne Malum ved Sørstua Fløttum