Barnepass

Anna Røddø som barnevakt. Anna var kona til Jørgen Røddø. De kom til Svange på sine gamle dager. Anna ble 101 år gammel. Hun døde på sin fødselsdag i mars 1951