Brygger i Kjøpmannsgata

Bryggehus mot gata.

Bryggene (sjøbodene) som ligger langs elva og kanalen i Trondheim ble brukt av byens kjøpmenn til lasting/lossing og oppbevaring av varer.

Relaterte kilder