Interiør fra gården Garberg i Meldal

Garberg i Meldal. Eier: Ingvild Garberg Gangås. Gården var i lange tider skysstasjon, på veien over til Nord-Møre. Veien gikk da gjennom gårdstunet. Nå går veien like nedenfor gården. Husene på Garberg er fredet. Våningshuset er restaurert i 1980-årene. Det skal være bygd fra 1750- og fremover på 1800-tallet. Peiskråa i dagligstua. Den står uforandret gjennom restaureringen. Vangene er i kleberstein