Antall kvinner og menn 67 år og over

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser antall kvinner og menn over 67 år fra 1970 og med framskrivning fram til 2050.