Dåpsbarn på Røros

Mange barn kom til verda, og folkeveksten var stor, Her er dåpsbarnet Esten Solberg, fødd 1892 på Røros, av foreldra Ane Luise Nilsdatter og Arnt Solberg.