Barn i vogge

Et lite barn ligger i søt søvn i vogga si.