Tre generasjoner på Røros

Tre generasjoner Goset på Røros. Fødsel og barsel var sterkt i fokus av det offentlige helsevesen som var under utbygging. Øking i tallet på jordmødre fikk mye å si for fødende kvinner