Trondhjem sett fra øst

Trondheim sett fra øst på 1850-tallet