Hestehandler og romanihøvding

Før siste verdenskrig var tatrene, eller romanifolket som de gjerne ønsket å bli kalt, et levende og markert trekk i Gauldalsbygdenes hverdag. De to mest kjente taterfølger var Lysgårdfamilien og Fredriksenfamilien. En av Fredriksene var Oliver Aleksander Fredriksen