Påsketurister på Nordbakksetra, Soknedal

Byfolk levde på setra i påsken. Det var ikke vanlig at bygdefolk var på påsketur, men de kunne komme på besøk og fikk toddy De to gammelkarene på bildet (sittende) er Even Jensen Fossum (f.1854) og Jon Evensen Bjerke (f.1858)".