Henrik Hornemann

Portrett av Henrik Hornemann, fotografert etter maleri

Kilde for