Soknepresten i Oppdal foreslår eget utvalg mot diskriminering i kirken.

Sogneprest Joseph Moiba foreslo under et møte med biskopen i Nidaros et eget utvalg mot diskriminering i Kirken. Les artikkelen som sto i Nettadressa 09.10..2008. Skrevet av Sæba Bajoghli.

Moiba foreslår kirkeutvalg

Skrevet av:   Sæba Bajoghli Publisert:
09 oktober 2008 kl 07:25
   

Sogneprest Joseph Moiba vil under dagens møte med biskopen foreslå et eget utvalg mot diskriminering i Kirken.

- Vi må vise at vi ikke kan akseptere at folk reagerer på hudfarge eller sier at man ikke passer inn her i Norge. Det er på tide å komme videre, sier Joseph Moiba til Adresseavisen.
 
- Ingen lignende saker
Sognepresten i Oppdal har blitt rikskjendis etter at lokalavisen Opp fortalte at han tre ganger skal ha blitt byttet ut i begravelser fordi de pårørende ikke ønsket ham.
- Det at en afrikaner er ansatt som sogneprest er nytt for folk. Det er viktig at kirken tenker gjennom problemstillinger, og bidrar til å bevisstgjøre folk på dette. Jeg håper biskopen kan ta opp ideen i bispemøtet og Kirkerådet nasjonalt, sier Moiba.

Det er rådgiver for integrering og migrasjon i Mellomkirkelig råd, Sven Tore Kloster, positiv til.
- Jeg kjenner ikke til at vi har et slikt utvalg i dag. Den norske kirke har jobbet med rasisme, men aldri hatt en sånn sak som dette. Hvis det er slik at han er nektet begravelser på grunn av hudfarge, er det helt uakseptabelt  - det er nulltoleranse for slikt, sier Kloster.
 
Sogneprest siden 2006
Moiba er fra Sierra Leone, og ble den første presten med afrikansk bakgrunn i Den norske kirke  da han tiltrådte som sogneprest i Oppdal i juni 2006. Før det var han vikarprest i Stjørdal prosti og i Oppdal.
- Norge har sendt misjonærer til Afrika i over 300 år. I Sierra Leone forkynner de ikke på det lokale språket, men på engelsk. Så blir det oversatt. Men hvordan er det andre veien, når afrikanere kommer hit, sier Moiba.

Imponert over Kirken serntralt
- Hvordan synes du Kirken har taklet saken?
- Jeg er veldig imponert over Kirken sentralt. De er veldig tydelige, tar saken på alvor og bortforklarer ingenting, sier han.
- Hva med dine overordnede lokalt?
- Jeg håper jeg får høre hva de tenker på møtet, svarer Moiba.
I dag møter han fungerende biskop Knut Andresen og sin nærmeste overordnede, prost Kirsten Almås i Gauldal.
- Det er viktig at man erkjenner at kroppen min har sagt nei på grunn av opplevelsene jeg har hatt. Jeg prøver ikke å ødelegge for noen, men vil oppfordre til en debatt som snur saken til noe positivt, sier Moiba.

Han er for tiden sykmeldt, flere episoder har tatt på. I slutten av august skal han ha blitt bedt om å forlate landet og forsøkt banket opp av en mann på bensinstasjonen.

- Har taushetsplikt
Prost Kirsten Almås, Joseph Moibas nærmeste overordnede, er kritisert for å akseptere at noen pårørende har ønsket en annen prest. Hun vil ikke kommentere dagens møte nærmere.
- Det blir helt feil å prosedere denne saken i mediene, sier hun.

Almås holder fast på at hun kun har vært inne i en av sakene der Moiba er blitt erstattet.
- Etter samtale med Moiba den gang var det ikke grunn til å tro at han var uenig, sier hun.
- Ble han erstattet på grunn av sin opprinnelse?
- Det har jeg ingen grunnlag for å bekrefte. Jeg har taushetsplikt, sier Almås.

Ideen om å nedsette et eget utvalg mot diskriminering er hun positiv til:
- Det tror jeg absolutt er noe å gå videre med. Kirken er mangfoldig og stor, og vil alltid få utfordringer, også på dette feltet, sier Almås.