Bresjnev og Nixon

Hentet fra Wikipedia. Bildet er tatt av en ansatt ved den amerikanske presidentens kontor under et offisielt oppdrag. Det er dermed offentlig eiendom.

Bruk original

Bresjnev og Nixon

I 1973 var sovjetlederne Leonid Bresjnev på besøk i USA. Under dette besøket møtte han med den amerikanske presidenten, Richard Nixon. Dette var et av de viktigste øyeblikkene i arbeidet for détente, avspenning, under den kalde krigen. Både Vestblokken og Østblokken ønsket et bedre samarbeidsklima på denne tiden.