Tysklands okkupasjonssoner

Hentet fra Wikipedia. Eier: WikiNight.

Bruk original

Okkupasjonssoner i Tyskland

Etter 2. verdenskrig ble Tyskland delt inn i okkupasjonssoner mellom de allierte maktene Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike. Berlin, som ligger inne i den sovjetiske sonen ble delt på samme måte.