Folke- og boligtellingen 2001

Stadig flere bor alene, mens de som bor i par i økende grad bor som samboere i stedet for å gifte seg. Det er store regionale variasjoner i hvordan befolkningen fordeler seg på ulike typer husholdninger. Det viser tall fra Folke- og boligtellingen 2001 til Statistisk Sentralbyrå. Følg lenken til SSBs hjemmesider.