Hovde husmorskole

Hovde husmorskole på Ørland holdt det første kurset i 1923. Rekvirert av tyskerne under krigen. Store deler av skolen ble bygget om etter krigen. Undervisningen holdt frem til 2006.