Kjernefamilie

Romundstadbygda ca. 1910

Bruk original

Kjernefamilie

Gårdsfolket på Stomprød gård i Romundtadbygda i Rindal