Tabell over inngåtte ekteskap etter fylke 1966-2007

Statistisk Sentralbyrå, 2007.