Inngåtte registrerte pertnerskap etter kjønn 1993-2007

Statistisk Sentralbyrå 2007.