Orkas utløp

Utløpet av Orkla. Vi ser oppover i Orkdal