Thamshavn

Thamshavn sett fra en høyde med Thamshavnbanen, Strandheim Bruk, kaianlegg, dampskipsekspedisjonen, en dampbåt og flere andre båter, lokomotiv, jernbanevogner, lokomotivstall og en mengde tømmer / trelast. Vi ser bebyggelsen på Orkedalsøren, bolighus, gårdsbruk, en del av fjorden og Orkla. Thamshavnbanen var Norges første elektriske jernbane. Banen ble bygget etter iniativ fra eierne av Løkken gruver, Chr. Thams og Chr. Salvesen. Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab ble stiftet i 1898