Fannrem

Bildet viser den gamle Forve bru ved Fannrem. Bildet er tatt fra østsiden av elva, og midt i bildet sees Orkdal kirke. Forve bru ble bygd 1865 og dagens bru sto ferdig ca. 1940. Området til høyre (vestsida) på bildet er idag (2006) fylt igjen, der finnes nå Orkdal travpark sine områder.