Bakklandet

Bakklandet 1952

Foto: Vilhelm Skappel

Bruk original

Bakklandet

Bakklandet, Trondhjems jernindustri A/S sentralt i bildet. Bak jernverket ligger Teglverket, Trondhjems aktieteglværk. Bebyggelsen i Vollafallet til høyre. Vollabakken, bebyggelsen mellom Singsaker og Bakklandet. Til venstre: Øvre Bakklandet opp mot Kristiansten festning. I forgrunnen til venstre: De militære lagerbygg på Marinen. Bildet er tatt mot nordøst.