Tiller og Leinstrand

Tiller og Leinstrand slutten av 1930-åra

Foto: Widerøe's Flyveselskap og Polarfly A/S, Oslo

Bruk original

Tiller og Leinstrand

Oversiktsbilde over Heimdal med Tiller og Tillermyra foran. Leinstrand. Gulosen i bakgrunnen. Bildet er tatt mot vest

Foto: Widerøe's Flyveselskap og Polarfly A/S, Oslo

Eierrettigheter: Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU

Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv