Parti fra Være

Parti fra Være i Strinda. Severin og Ingeborg Saksviks hjem i forgrunnen. Merakerbanen. "Grytbakktangen".(Joakim og Ingeborg Grytbakk bodde her i sin tid). Gård på Tangen (midt i bildet)."Aldershvile" hvitt hus ved veien (bak t.h.), eid av Jon Sim i sin tid. Helt bakerst: Marie og Gunnar Være. Helt bak t.v.: Ingeborg og Jon Sim. "Væresbakkene" i åsen bak t.høyre.