Befolkning Levekår Levekår i dag Skilsmisser etter talet p...

Tabell frå Statistisk sentralbyrå som visar talet på skilsmisser etter kor mange born det er i familien. Tabellen visar totale tal, og også tal delt opp etter fylke. Følj lenka for å sjå tabellen.