Befolkning Levekår Levekår i dag Boligtype og standard, 2007

Tabell fra Statistisk sentralbyrå som viser boligtype og standard for personer, etter alder. Tallene er i prosent og er fra 2007. Følg lenken for å se tabellen.