Kinobesøk, etter kjønn, alder og utdanning, 2006.

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser hvor mye vi går på kino.

Kilde for