Parti fra Mosvik i 1920-åra

Parti fra Mosvik, med gårdsbruk og kirken helt til høyre i bildet.