Rissa 1917

Landskapsbilde som viser oversikt over Rissa, med hus og gårder. Vei midt på bildet.