Røros på 1890-tallet

Røros, bebyggelsen med Bergstadens Ziir omkranset av gamle hus bygd av tømmer. En gruppe barn står på veien, kanskje på oppfordring fra fotografen. Til høyre for de nærmeste husene står en hest med vogn. Ei lita bru i forgrunnen. Røros kirke er Norges femte største kirke og sto ferdig i 1784. Den rangeres blant de 10 viktigste og mest verdifulle etterreformatoriske kirkebyggene i landet