Lavollen i Bymarka

Lavollen 1952

Foto: Widerøe's flyveselskap og Polarfly A/S

Bruk original

Lavollen i Bymarka

Bygningene på Lavollen er oppført fra 1805 av Theodorius Tiller. Husene ble restaurert i 1990-1996 i regi av Miljøpakke Trondheim, og ble åpnet i 1995 som natur- og kulturinformasjonssenter

Foto: Widerøe's flyveselskap og Polarfly A/S

Eierrettigheter: Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU

Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv