Befolkning Levekår Levekår i dag Andel som har opplevd dis...

Tabell fra Statistisk sentralbyrå som viser andel som har opplevd diskriminering på forskjellige områder, etter landbakgrunn. Tallene er i prosent og er hentet fra rapporten Levekår blant innvandrere 2005/2006. Følg lenken for å se tabellen.