St. Jørgensveita

St. Jørgensveita. Veitene i Trondheim er smale forbindelser mellom byens brede gater. Veitene trekker samtidig linjer tilbake i historien. Mange veiter er rester etter middelalderens gateløp, som aldri lot seg utslette av brann eller omregulering. En vandring i veitene blir dermed en vandring i byens historie