Gamle bybro med Bakklandet, 1911

Gamle bybro med bebyggelse på Bakklandet i bakgrunnen. Sammenlign med foto av samme motiv fra 2009.