Bebyggelse i Munkegata

Munke gt. fotogr. 1880-årene. Gården midt på bildet, Lykkegården, Munkegt. 48. Fra venstre Dr.gt.34, på folkemunne "Landgårdshjørnet". Nedlagt i 1884.