Kongens gate mot øst med Torvet

Kongens gt. med torvet 1946

Foto: Schrøder

Bruk original

Kongens gate mot øst med Torvet

Kongens gt mot øst fra 5te etasje Misj.hotellet.