Øysand

Grensen Meieri, som ble opprettet på Øysand i 1880. I bakgrunnen ser vi Gamle Kongevei, som fører mot Sundet. Fotografert ca. 1930. Bestyrerboligen, til venstre står fortsatt. (fra Ola Storhaugen:"Bygd i Forvandling"). Innskr. bak.:"Martin Klungen. gårdsnr. 1 bruksnr. 25".