Ila Gamle Spigerfabrikken og Huitfeldt's trelastlager

Ila Gamle Spigerfabrikken og Huitfeldt's trelastlager med fjorden i bakgrunden fotogr. før 1880.