Schjølberggården

Munke gt. 24.Schjølberggården oppført i 1687 revet i 1960 årene. I forbindelse med utbyggingen av Torgkvartalet i 1960 årene ble gården revet, men den er nå gjenreist på Folkemuseet på Sverresborg.