Skirenn på Fjellseter

Fjellseter i 1930-årene

Foto: Schrøder

Bruk original

Skirenn på Fjellseter

Skirenn på Fjellseter