Gamle Fjellseter en skisøndag

Gamle Fjellseter en skisøndag. Slutten av 1880 - årene eller begynnelsen av neste decennium. Vinterbilde. Fjellseter lå ved foten av Gråkallen, 340 m.o.h., høyeste beliggende av Bymarkas plasser. Opprinnelig en seter, begynnelsen av 1700 - tallet. Fra slutten av 1800 - tallet ble Fjellseter populært utfartssted for skiløpere. Fjeldsæter høyfjellssanatorium åpnet 1899, ark. Axel Guldahl d.e. Sanatoriet var beregnet på bedrestilte som trengte til rekreasjon. Fra 1912 benyttet som vanlig hotell. Hovedbygningen i sveitserstil ødelagt av brann 1917, mens annekset Sporten bygd for turgåere, ble derevet videre som hotell og restaurant. Ble i 1929-30 ombygd i funkisstil. I 1946 brant også den bygningen. Tomten er i dag offentlig parkeringsplass.