Fortsatt drift på gården?

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser om dagens gårdbrukere tror at gården kommer til å drives videre. Figuren sammenlikner tall fra 1995 og 2002.