Lian restaurant og trikken

Lian restaurant ved Lian stasjon. Restauranten er en videreutvikling av turiststasjonen på Lian gård, som 1917 ble overtatt av A/S Gråkallbanen. Stedet ble åpnet som restaurant 1933, og det ble også anlagt en flombelyst hoppbakke ved siden av restauranten. Anlegget ble beslaglagt av tyskerne under 2. verdenskrig, men gjenåpnet etter krigen. Gråkallbanen solgte 1955 restauranten til et aksjeselskap. Restauranten har en eldre hovedbygning og er ellers oppført i funkisstil og ligger vakkert til i lia ved Lianvatnet. Det mest dominerende elementet er den elegante rotunden, som ble oppført i funkis 1933. I dag, 2008, drives restauranten under sitt gamle navn av Sans & Samling Lian og Ringve, som også er ansvarlig for restaurantdriften på Ringve.

Kilde for