Baklia i Bymarka

Baklia, gnr.433, tidligere bygselplass i Bymarka, sørvest for Baklidammen ved Fjellseterveien. Baklia var muligens opprinnelig en middelalderrydning som ble lagt øde etter Svartedauden og var senere festeplass i byens takmark til den 1816 ble solgt til selveie. Plassen nevnes første gang 1661, kaltes da Petersaunet. Det nåværende navnet henspiller på at det ligger nordvendt. Etter en rekke eiere ble Baklia overtatt av Trondheim kommune 1900 for å sikre drikkevannsreservoaret. Baklidammen og gårdsdriften ble lagt ned. Fra 1886 arrangerte Trondhjems Skiklub skirenn her. Mesteparten av husene, unntatt "Gammelbygningen", brant 1928. Baklia var bebodd til etter 2.v.krig,revet 1959.Det eldste huset var muligens oppført av Henrik Hornemann d.y.