Grønlia i Bymarka

Grønlia var en arvefesteplass i Bymarka, opprinnelig en utmarksslått under Munkvoll. I 1794 ble plassen bortfest til Peder Halsteinsen, enken Siri Ellingsdatter overlot plassen i 1840 til Peder Grøset. Fra 1849 var Grønlia seter under Gaustad på Byneset. Ingeborg Solberg kom til Grønlia i 1906, og drev servering for reisende og turgåere, hun fortsatte å drive servering også etter at kommunen overtok i 1925. Grønlia drives fortsatt som serveringssted