Nidelva og bryggene, 2009

Sammenligner man med bildet fra 1952, ser bryggerekken nesten lik ut. Men studerer man bildet nærmere ser man at mange bygg er revet og nye er kommet opp. Arkitekturen er også noe annerledes i de nyere byggene. Men den største forskjellen er at bruksområdet til bygningene er endret, de er ikke tradisjonelle bryggehus lenger. Nå er bygningene gått over til å inneholde leiligheter, kontorer og parkeringsplasser.

Relaterte kilder