Brygger i Kjøpmannsgata, 2009

Sammenlign med foto fra 1945. Hva har endret seg i gatebildet? Er bygningene de samme?